Απεντόμωση, Μυοκτονία & Απολύμανση 

 Καλέστε μας 

 Σχεδιασμός & Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

 Καλέστε μας 

 Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 

 Καλέστε μας 

 Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Καλέστε μας 

Αποστολή Email

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα με την περιγραφή του αιτήματός σας. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν.


Η email διεύθυνσή σας*:


Παραλήπτης μηνύματος:


Κείμενο μηνύματος*:


Εναλλακτικά, στείλτε το μήνυμά σας σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

Γενικές Πληροφορίες:


Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων:


Σύμβουλος Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας:


Σύμβουλος Απεντόμωσης, Μυοκτονίας και Απολύμανσης: